Alt du lurer på om rabies

Hva er rabies?
Rabies kalles også hundegalskap og skyldes rabiesvirus som forårsaker hjernebetennelse.

Hvem kan smittes av rabies?
Alle varmblodige dyr, inkludert menneske.

Hvor finnes rabies?
Rabies finnes i alle verdensdeler med unntak av Antarktis.

Har vi rabies i Norge?
Flaggermusrabies ble påvist hos flaggermus i Norge i 2015. Klassisk rabies blir påvist sporadisk hos polarrev og reinsdyr på Svalbard. På fastlandet er ikke rabies påvist hos dyr siden 1826. I mai 2019 døde en norsk kvinne av rabies, men hun ble smittet etter bitt av hund på reise til Sørøst-Asia. Før dette var ikke rabies påvist hos mennesker i Norge siden 1815.

Hvor farlig er rabies?
Dersom symptomer har oppstått, er rabies 100 % dødelig.

Hvor mange dør av rabies?
Hvert år dør omtrent 60 000 mennesker av rabies på verdensbasis. 99 % av tilfellene skyldes bitt fra smittede hunder. Rabies gjør hund til tredje mest dødelig dyret for oss mennesker etter malariamygg og slangebitt

Hvordan smitter rabies?
Rabies smitter ved overføring av spytt fra infiserte dyr. Viruset kan ikke overføres gjennom uskadet hud. Derfor skjer smitte som regel ved bitt, klor eller at smittede dyr slikker på skadet hud eller slimhinner. Hos mennesker skyldes 99 % av rabiestilfeller, smitte etter bitt fra hund.

Kan man smittes av å klappe en hund med rabies?
Det er veldig lite sannsynlig. Rabiesviruset skilles ut i spytt. Viruset er også avhengig av at det er sår i huden for å kunne overføres. Dersom man har åpne sår på hendene og klapper en hund med rabies som har spytt i pelsen er det teoretisk sett mulig å smittes på denne måten, men sannsynligheten er svært liten.

Kan rabies smitte fra menneske til menneske?
Ja, men det er ekstremt sjeldent. Rabies kan smitte ved bitt eller organtransplantasjon fra en person med rabiessmitte. Siden rabiesviruset skilles ut i spytt, kan smitte teoretisk sett skje ved kyssing, men det finnes ingen bevis på at dette noen gang har skjedd.

Hvor lang er inkubasjonstiden?
Det tar som regel 1 - 3 måneder fra smitte til symptomer oppstår, men inkubasjonstiden kan være så kort som 10 dager og så lang som over 1 år.

Hva er reservoaret for rabiesvirus?
Hovedsakelig flaggermus, rev, mår, vaskebjørn og stinkdyr.

Hva er symptomene på rabies?
Rabiesviruset angriper sentralnervesystemet og forårsaker hjernebetennelse. De første symptomene er smerter rundt bittstedet, feber, ubehag og nedsatt allmenntilstand. Vider følger uro, depresjon, endret atferd, hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilering, sikling og bevegelsesforstyrrelser. Til slutt kramper og lammelser som blant annet hemmer respirasjonen. Rabies utvikler seg raskt og smittede individer dør 1 - 2 uker etter de første symptomene.

Hvordan behandles rabies?
Det finnes ingen behandling mot rabies. Dersom symptomer har oppstått går pasienten en sikker død i møte. Derimot kan man vaksinere etter smitte, f.eks. etter bitt av hund, og dermed unngå at rabiesviruset forårsaker sykdom. Vaksine må gis før symptomer oppstår. Ved bitt anbefales det også at såret vaskes umiddelbart i minst 15 minutter med såpe og rennende vann.

Kan man beskytte seg mot rabies?
Ja, det finnes effektiv vaksine for både dyr og mennesker.