Kan katter bli syke av flått?

Ja, men i praksis er det sjelden katter blir syke etter flåttbitt i Norge.

Flått er en smittebærer
Det er viktig å huske på at det ikke er flåtten i seg selv som er farlig, men ulike typer smitte den kan ha med seg. Det betyr at flåtten må ha bitt et dyr som bærer smitte før den selv kan overføre smitte.

Katter blir ikke syke av borrelia
Borreliose, også kalt Lyme disease er den vanligste flåttbårne sykdommen hos hund og menneske i Norge. Katter blir ikke syke av å bli bitt av flått med borrelia-smitte. Det er kun sett sykdom som følge av borrelia hos katter som er smittet i laboratorieforsøk.

Anaplasmose hos katt
Anaplasma phagocythophilum er en bakterie som kan overføres med flått til katt, hund, hest, storfe og sau. Også mennesker kan smittes. Bakterien kan ikke smitte direkte fra dyr til dyr, den er avhengig av flått for å overføres. Hovedsymptomer er redusert allmenntilstand, feber og nedsatt appetitt. Infeksjon kan også føre til anemi (blodmangel), stive ledd og halthet. Det er viktig å oppsøke veterinær og få startet antbiotika-behandling dersom man mistenker anaplasmose. I Norge er det hovedsakelig sau som blir syke av anaplasma. Sykdommen kalles da ofte for “sjodogg”.

Flere flåttbårne sykdommer i utlandet
Utenfor Norges grenser finnes det andre typer flått, og langt flere flåttbårne sykdommer som kan katt og andre dyr. Verdt å nevne er Bartonella, Ehrlichia, Hemoplasma og Rickettsier. Det er derfor enda viktigere å behandle mot flått dersom du skal ha med katten utenlands.